Skalde-Brage

Grupper

Alt  (103)
Balladar  (5)
Salmar  (9)

Åpningen af jernbanen til Sverige den 4. november 1865.

Første verselinje: Da broder imod broder
Forfattar:Lie, Jonas
Def. årstal:≈ 1875
Datering:1865
1.
Da broder imod broder
vi blinde stod>apos; og stred>apos;,
imens vor fælles moder
det skjønne Norden græd -,
vi som to halve skjolde
mod fiendtlig vælde lå;
men halvt kun halvt kan holde,
og splittet kraft ei slå.
2.
Men jernet, som det kløved>apos;,
var fædres haarde sind,
når værn vi mest behøved>apos;
foer huggene just ind.
Vor slægt skal skjoldet bøde
og sammen fæstne det,
to folkehjærter gløde
og hamre det til eet.
3.
„For gammel statsmaskine
det svenske rangskib går“;
Men Ericsson derinde
I skiberummet står.
Det hulledes i kampe
og har et slitnet flag
af Lützens, Narvas dampe
og Hoglands glatte lag.
4.
Har Sverig>apos; kampens ære
for Nordens store sag,
af Norge kan det lære
sin unge friheds dag:
Det skjold med jern vi binde,
som jern før skilte ad,
og vei til hjærtet finde,
og dele skjæbne glad.
5.
Men Sveriges Karleklinge
og Olafs-Øxens bryn
vi skal i fredsverk svinge
og slaa i tiden lyn;
i nød med ryg mod Kjølen
vi skulle sammen stå,
hist Dalekarl – her Dølen,
og så for livet slå.
— — —
6.
Nu over Nordens lande
går skjæbnens tunge veir,
men sammen skal vi stande
med modig tro på seir;
med friheds panserhuder
vi snekkerne beslå,
og Nordens høje guder,
vil i vor løftning stå.