Skalde-Brage

Grupper

Alt  (103)
Balladar  (5)
Salmar  (9)

Edvard Grieg

Første verselinje:Han gik her ved min side
Versemål:Versemål #22
Def. årstal:≈ 1900
Datering:1899
1.
Han gik her ved min side,
den store toneskald,
jeg hørte elven glide
med et skjønnere fald.
Og aldrig før i værden,
så ofte jeg gik turen,
forstod jeg helt hvor kjær den
var blet mig her, naturen.
2.
Skjønt fuglene var fløjne,
det rundt i skogen sang.
Det kom vel av hans øjne,
der så kviddrende svang.
Det kom vel av hans tanker
og deres lyse voner.
Når de i skogen vanker,
så går de vel på toner.
3.
Mon var det vore minder
i høstens luft som klang,
og gav den dette tinder
av vor ungdom engang?
Mon hører han og hænter
– i skogens bange varhed –
en sang av dem, han vænter
i høstens lange klarhed?