Skalde-Brage

Samling av dikt og einstrofingar på norsk

Denne samlinga inneheld dikt og einstrofingar heilt tilbake til Brage Boddasons tid. Det er lagt vekt på på å velja dei mest pålitelege utgåvene av tekstane, tidfesta dei, analysera dei metrisk og gjera greie for forfattarar og kjelder.

Det er mogleg å søkja etter ord, forfattarnamn, metrum, kjelder o.s.b. Ein kan også bruka detaljert søk for t.d. å finna eit ord som er brukt i dikt frå eit gjeve tidsrom, eller i tekstar av ein særskild forfattar.