Skalde-Brage

Bragi Boddason f. 800

EI DIKT — EI EINSTROFING
Brage er den eldste norrøne skalden det finst yverlevert dikting etter. Språk, metrum og rimteknikk peikar på at Brage er éin til tvo generasjonar eldre enn dei næste skaldane, Tjodolv den kvinværske og Torbjørn Hornklove. Det plasserer Bragi i fyrste halvdel av 800-talet. Skal ein døma etter dei upplysningane Landnámabók gjev um ætti hans, kom han frå Vest-Noreg. I Skáldatal er Brage nemnd som skalden åt fleire konga på yvergangen til historisk tid: Ragnar Lodbrok, Øystein Bele og Bjørn Haug. Ingi av desse kann identifiserast sikkert, men Ragnar Lodbrok   MEIRA ↲

Bragi Boddason forfattar

Dikt
Ragnarsdrápa ≈ 850
Einstrofing
Tveir ró inni