Skalde-Brage

Nordahl Grieg 1902–1943

SJU DIKT
Nordahl Grieg, med døpenavnet Johan Nordahl Brun Grieg, ble født i 1902 i Bergen. Han er kjent som forfatter og journalist med et sterkt politisk engasjement. Som dramatiker debuterte han i 1927. Hans mest kjente drama Vår ære og vår makt kom ut i 1935. Som lyriker vant han et stort publikum med samlingene Norge i våre hjerter (1929) og Friheten (1943). Diktet «Til ungdommen» (1936, tonesatt av Otto Mortensen i 1952) er særlig blitt brukt av arbeiderbevegelsen og fredsbevegelsen. Grieg skrev mange reisebrev fra sine reiser som journalist i Europa, Russland og Kina. Han ble skutt ned over Berlin i 1943 under arbeid som krigskorrespondent.

Nordahl Grieg forfattar

Dikt
17. mai 1940
General Fleischer
Godt år for Norge ≈ 1950
Til ungdommen ≈ 1925
Vand ≈ 1925
Øya i Ishavet