Skalde-Brage

Ibsen, Henrik 1828–1906

EI DIKT — EI EINSTROFING
Henrik Ibsen ble født i 1828 i Skien. Han er kjent som det moderne dramaets far og er en av våre mest spilte dramatikere både nasjonalt og internasjonalt. Populariteten skyldes både det dramatekniske, tematikken og rollefigurene i stykkene. Ibsen ga ut bare en diktsamling, Digte (1871), som blant annet inneholder det episk-lyriske diktet «Terje Vigen». Diktene ble skrevet fra 1847 til 1870. Ibsen tilbrakte store deler av livet i Italia og Tyskland, og døde i Oslo i 1906.

Ibsen, Henrik forfattar

Dikt
Bergmannen ≈ 1875
Einstrofing
Å leve er krig med trolle